Bio- veiligheid speurhonden

Afbeelding invoegen

Bio-veiligheid speurhonden zijn speurhonden die worden gebruikt voor de bescherming van mens, dier en milieu.


Wat kunnen wij bieden

Wij kunnen hulp bieden bij training, advies en operationele inzetten.

Het gebied waar speurhonden kunnen worden ingezet is heel breed. Bij een hoop zaken kunnen speurhonden met hun non-invasieve werkwijze een groot voordeel opleveren ook vergeleken met menselijke waarneming.

Heeft u vragen neem dan contact op.